GS-logo gslogosymboltopp
Portfolio53x53 Gunilla Samuelsson Grafisk Form
OmForetaget53x18 Kontakt53x18 Natverk53x18
<< Tillbaka till portfolio
  RefStor_GE1

Svensk Kollektivtrafik genom Axelson Information AB.

Tidningen ”Goda Exempel” ges ut om Fördubblingsprojektet, en samverkan mellan svensk Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Taxiförbundet och Branschföreningen Tågoperatörerna.