GS-logo gslogosymboltopp
Portfolio53x53 Gunilla Samuelsson Grafisk Form
OmForetaget53x18 Kontakt53x18 Natverk53x18
<< Tillbaka till portfolio
  RefStor_TjornsEk1 RefStor_TjornsEk2

Tjörns ekologiska nätverk

För Tjörns Ekologiska nätverk har jag formgett logotype, informationsfoldrar och förpackningsdesign.