GS-logo gslogosymboltopp
    OmForetaget53x53     Gunilla Samuelsson Grafisk Form
  Portfolio53x18 Kontakt53x18 Natverk53x18  
         
 

Grafisk form är mer än utsmyckning – den har alltid ett syfte.
Kompositionen av text och bild ska träffa rätt mottagare och förmedla
något. Litet eller stort, alldagligt eller livsviktigt.

Min erfarenhet som formgivare/art director är lång och bred. Efter flera år på reklambyråer startade jag eget 1994. På senare år har jag kompletterat min kompetens som DIHM Marknadsekonom. Jag bor och arbetar på Tjörn i en inspirerande miljö. Mina kunder och samarbetspartners finns över hela Västsverige. 

Uppdragen varierar: logotyper, profilprogram, illustrationer, marknadsförings-
och 
informationskampanjer, hemsidor, mässmaterial med mera för såväl
små 
som stora företag och organisationer. 

Att lyssna noga på vad du som kund vill åstadkomma och för vem – det är
utgångspunkten för mitt arbete. När jag får vara med och utforma och

kommunicera något som kan förbättra människors hälsa, vår miljö eller
skapa samhällsnytta – då känns det extra bra.

Företaget ingår i nätverket Kaliber-K som består av fristående erfarna reklam- och informationsmänniskor som verkar i Västsverige med målet att erbjuda kunden precis den resurs och kompetens som behövs för varje
specifikt uppdrag.

foretaget gs