GS-logo gslogosymboltopp
Natverk53x53 Gunilla Samuelsson Grafisk Form
Portfolio53x18 OmForetaget53x18 Kontakt53x18

Gunilla Samuelsson Grafisk Form ingår i nätverket Kaliber K

Kaliber K – Ett virtuellt varuhus av kreativa tjänster.

Vi är ett gäng starka personligheter som valt friheten och glädjen i att
driva eget. Samtidigt arbetar vi tillsammans för att vi kompletterar
varandra och har kul ihop. Tanken är att kunna sätta samman en
arbetsgrupp beroende på vad som krävs för varje specifikt uppdrag.

I Kaliber K finns formgivare, skribenter, fotografer, illustratörer,
projektledare och ett brett kontaktnät med tryckerier och andra
leverantörer.

www.kaliber-k.com

KaliberLogo